آرامش – ویبره

آرامش – جملات زیبا

آرامش
 آن تابلو ها  ، تصاویری بودند از جنگل به هنگام غروب ، رودهای آرام ، کودکانی که در خاک می دویدند ، رنگین کمان در آسمان ، و قطرات شبنم بر گلبرگ گل سرخ.

ادامه خواندن آرامش – ویبره

پیام‌های عاشقانه ارسالی کاربران برای عزیزان‌شان! – ویبره

پیام‌های عاشقانه ارسالی کاربران برای عزیزان‌شان! – جملات زیبا

پیام‌های عاشقانه ارسالی کاربران برای عزیزان‌شان!
مژگان عزیزم دوستت دارم. گرچه ۱۸ سال است که گهگاه میگویی از من دلگیری!!
تورا دوست دارم همانقدر که تنها دخترمان، صبا را دوست دارم… سلامت و دراز عمرباشی…
(محمد مهدی فقیه)

ادامه خواندن پیام‌های عاشقانه ارسالی کاربران برای عزیزان‌شان! – ویبره

آدم‌ها رو ریل عاشق می‌شوند…! – ویبره

آدم‌ها رو ریل عاشق می‌شوند…! – جملات زیبا

آدم‌ها رو ریل عاشق می‌شوند...!
آدم‌ها
قطارها
روی ریل حرکت می‌کنند
عاشق می‌شوند
فاجعه آغاز می‌شود

ادامه خواندن آدم‌ها رو ریل عاشق می‌شوند…! – ویبره

با مردی که تیله‌های بسیار دارد، می‌آیی؟! – ویبره

با مردی که تیله‌های بسیار دارد، می‌آیی؟! – جملات زیبا

با مردی که تیله‌های بسیار دارد، می‌آیی؟!
چقدر دزدینِ نگاه
از چشمانِ تو لذت بخش است.
گویی
تیله‌ای
از چشمم به دلم می‌افتد.

ادامه خواندن با مردی که تیله‌های بسیار دارد، می‌آیی؟! – ویبره

سخنانی از دیل کارنگی – ویبره

سخنانی از دیل کارنگی – جملات زیبا

سخنانی از دیل کارنگی
همواره دیگران را تشویق کنید. خطاهایشان را کوچک و کاری را که می‌خواهید انجام دهند آسان نشان دهید.

ادامه خواندن سخنانی از دیل کارنگی – ویبره