سعی کنید نرم و آرام باشید زیرا …! – ویبره

سعی کنید نرم و آرام باشید زیرا …! – جملات زیبا

سعی کنید نرم و آرام باشید زیرا ...!
کتاب: «تائو ت ِ چنگ»
نوشته: لائوتسه
هیچ چیز در این جهان چون آب، نرم و انعطاف پذیر نیست.

ادامه خواندن سعی کنید نرم و آرام باشید زیرا …! – ویبره

سخنان جالب افراد مشهور درباره مردان!! – ویبره

سخنان جالب افراد مشهور درباره مردان!! – جملات زیبا

سخنان جالب افراد مشهور درباره مردان!!
از هر هزار مرد،یکی رهبر مردهای دیگر می شود. بقیه همه دنباله رو زنها هستند.

Harry Stanley

ادامه خواندن سخنان جالب افراد مشهور درباره مردان!! – ویبره

سخنان بسیار زیبا درباره عشق – ویبره

سخنان بسیار زیبا درباره عشق – جملات زیبا

سخنان بسیار زیبا درباره عشق
سخنان بسیار زیبا درباره عشق
عشق بلاییست که همه خواستارش هستند.(افلاطون)

ادامه خواندن سخنان بسیار زیبا درباره عشق – ویبره

تقدیرم را زیبا بنویس…! – ویبره

تقدیرم را زیبا بنویس…! – جملات زیبا

تقدیرم را زیبا بنویس...!
خدایا!
تقدیرم را زیبا بنویس…کمک کن آنچه را که تو زود میخواهی من دیر نخواهم.. و آنچه را که تو دیر میخواهی من زود نخواهم…!

ادامه خواندن تقدیرم را زیبا بنویس…! – ویبره

یادم باشد.. – ویبره

یادم باشد.. – جملات زیبا

یادم باشد..
یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بربخورد
نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد
خطی ننویسم که آزار دهد کسی را
یادم باشد که روز و روزگار خوش است
وتنها دل ما دل نیست

ادامه خواندن یادم باشد.. – ویبره