آهنگ – ویبره

آهنگ – تعبیر خواب

آهنگ
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب دیدید که با آهنگ تندى

مى‏رقصید، علامت آن است که در زندگى خود کمتر شادى و خوشحالى برایتان پیش خواهد آمد. اگر در خواب، یکى از دوستان خود را در حال رقص با آهنگ تندى ببینید، دوست شما در آینده صاحب روحیه و زندگى شاد و پرامیدى خواهد شد.
برایت مى‏گوید: اگر خودتان را در حال خواندن آهنگ ببینید، موقعیتى را که قبل از این در جامعه داشتید، از دست خواهید داد. اگر خود را در حال آهنگ سازى ببینید، دوستان ناباب زیادى دور و بر شما را خواهند گرفت. دیدن آهنگ ساز در خواب، به معنى عشق دایم و بسیار صادقانه مى‏باشد.

آهنگ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *