عورت‏ – ویبره

عورت‏ – تعبیر خواب

عورت‏
ابن ‏عباس گوید: اگر به خواب دید عورت او ظاهر شد، چنان که مردم مى‏دیدند،

دلیل که راز او ظاهر شود. اگر بیند عورت خود را بپوشاند، دلیل که راز او پوشیده شود. اگر بیند عورت او برهنه بود و زود پوشید چنان که کسى ندید، دلیل که اگر بیمار است شفا یابد. اگر وام دارد بگذارد. اگر در ترسى بود ایمن شود.

عورت‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *