عبادت‏ – ویبره

عبادت‏ – تعبیر خواب

عبادت‏
محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که حق تعالى را عبادت کرد.

دلیل که خیر صواب جهت آخرت کند. اگر غیر خدا را سجده کرد، تأویل به خلاف این بود. اگر بیند که عبادت در مسجد یا در صومعه کرد، دلیل که خیرات بسیار کند. اگر در جایى مکروه کرد، تأویل به خلافت این بود.بیتون مى‏گوید: دعا کردن در خواب، علامت رسیدن به اهداف مى‏باشد. اگر خواب ببینید که در مسجد یا کلیسایى مشغول عبادت هستید، علامت آن است که اقبال خوبى در انتظار شما است.

عبادت‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *