فندق‏ – ویبره

فندق‏ – تعبیر خواب

فندق‏
محمد بن سیرین گوید: دیدن مغز فندق، دلیل مال است.

اگر بیند که فندق بسیارداشت، دلیل است از بخیلى منفعت یابد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى فندق در خواب، علامت رفاه و آسایش در زندگى است. اگر خواب ببیند که فندق مى‏خورید، نشانه‏ ى آن است که لحظات شادى را خواهید گذراند.اچ میلر مى‏گوید: شکستن فندق در خواب، نشانه‏ى انجام کارهاى زیاد است. خوردن فندق تلخ در خواب، علامت مشکلات و گرفتارى است. دیدن درخت فندق در خواب، علامت موفقیت در انجام کارها مى‏باشد.

فندق‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

مغز فندقی – ویبره

مغز فندقی – نکات جالب

مغز فندقی
 بر اساس تحقیق پژوهشگران دانشگاه کویینز کانادا، کودکان نوپا قدر افرادی که به آن ها کمک کرده را درک کرده و درصدد جبران لطف آنها نیز هستند. این تحقیق نشان داده کودکان به هنگام انتخاب شخصی برای کمک، کسی را انتخاب می کنند که به نظرشان یاری رسان باشد؛ چرا که قدرت تشخیص چنین امری را دارند.

(بیشتر…)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *