کاروان سرا – ویبره

کاروان سرا – تعبیر خواب

کاروان سرا
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که در یک کاروان سرا هستید، نشانه ‏ى ملاقات با دوستانتان است.

ادامه خواندن “کاروان سرا – ویبره”