خفاش – ویبره

خفاش – تعبیر خواب

خفاش
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب خفاشى ببینید، به معناى بدبختى

و از دست دادن نزدیکان است.

خفاش – Vibre.ir – تعبیر خواب

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *