خیابان – ویبره

خیابان – تعبیر خواب

خیابان
بیتون مى‏گوید: قدم زدن از خیابان، دلالت بر آن دارد که براى رسیدن

به اهداف خود سخت در تلاش هستید. اگر در خواب مشاهده کنید که هنگام عبور از خیابان، چیزى باعث ترس شما مى‏شود، بیانگر آن است که براى موفقیت در کارها دست به هر کارى مى‏زنید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب یک خیابان باریک و شلوغ ببینید، یعنى عده‏اى پشت سر شما بدگویى مى‏کنند. دیدن خیابان شلوغ در خواب، نشانه‏ى آن است که اخبار مهمى به گوش شما مى‏رسد. اگر خواب ببینید که در خیابان خلوتى سرگردان هستید، نشانه‏ى آن است که پیشامد ناگوارى در انتظار شماست.

خیابان – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *