پادگان – ویبره

پادگان – تعبیر خواب

پادگان
برایت مى‏گوید: دیدن پادگان در خواب، نشانه‏ى آن

است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد. اگر در خواب خود را در حیاط پادگان دیدید، نشانه‏ى آن است در یکى از کارهایتان دچار شک مى‏شوید. اگر خواب ببینید که پادگان را ترک مى‏کنید، بیانگر داشتن اوقات خوش است. پادو
بیتون مى‏گوید: دیدن پادو در خواب بیانگر آشنایى با افراد غیرقابل اعتماد است. اگر زنى در خواب ببیند که در جایى مشغول پادویى است، بیانگر دخالت در یک کار احمقانه است.

پادگان – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *