شمایل حضرت مسیح – ویبره

شمایل حضرت مسیح – تعبیر خواب

شمایل حضرت مسیح
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى شمایل حضرت مسیح (ع) در خواب، بیانگر داشتن آینده‏ ى خوب و درخشان است.

ادامه خواندن “شمایل حضرت مسیح – ویبره”