توبه کردن – ویبره

توبه کردن – تعبیر خواب

توبه کردن
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند توبه نمود،

دلیل که از همه گناه و معصیت پشیمان شود و کردار نیکو کند، که در آن خشنودى خداى تعالى است و دست از دنیا بدارد و طلب آخرت کند.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: توبه کردن در خواب چهار وجه است. اول: پشیمانى از گناه. دوم: رضاى خدا. سوم: راه آخرت. چهارم: سعادت.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب دیگران را در حال توبه کردن ببینید، نشانه‏ى شنیدن اخبار ناگوار است.

توبه کردن – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *