طاقچه‏ – ویبره

0

طاقچه‏ – تعبیر خواب

طاقچه‏
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ ى طاقچه در خواب، علامت غم و اندوه است.

اگر در خواب ببینید که اجسامى بر روى طاقچه است، علامت آن است که ثروتى کسب خواهید کرد .برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که به طاقچه‏ اى تکیه داده‏اید و یا روى آن نشسته ‏اید، به این معنا است که دل بسته ‏ى جنس مخالف مى‏گردید.

طاقچه‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

Share.

About Author

Leave A Reply