ظروف‏ – ویبره

ظروف‏ – تعبیر خواب

ظروف‏
بیتون مى‏گوید: خرید و فروش در خواب، بیانگر داشتن زندگى خوب است.

مشاهده‏ ى ظروف چینى در خواب، بیانگر موفقیت در کارها است. اگر در خواب ظروف کثیفى را ببینید، به این معنا است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. مشاهده ‏ى ظروف مفروغى در خواب، بیانگر ضرر مالى است.برایت مى‏گوید: اگر خواب ببینید که ظرفى را مى‏شکنید، به این معنا است که اقبال به شما رو خواهد کرد. شستن ظروف در خواب، بیانگر رفتار خوب با دیگران است.

ظروف‏ – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *