دسته: ذ – تعبیر خواب

ذره‏ بین – ویبره 0

ذره‏ بین – ویبره

ذره‏ بین – تعبیر خواب برایت مى‏گوید: مشاهده‏ ى ذره‏بین در خواب،

ذرت – ویبره 0

ذرت – ویبره

ذرت – تعبیر خواب بیتون مى‏گوید: دیدن ذرت در خواب، بیانگر لحظات