زنده بگور – ویبره

0

زنده بگور – تعبیر خواب

زنده بگور
برایت مى‏گوید: زنده بگور شدن در خواب،

بیانگر وقوع حوادث ناگوار است.
بیتون مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شما را زنده به گور مى‏کنند، به این معناست که عده‏اى قصد دارند به شما آسیب برسانند.

زنده بگور – Vibre.ir – تعبیر خواب

Share.

About Author

Leave A Reply