زندان – ویبره

زندان – تعبیر خواب

زندان
محمد بن سیرین گوید: اگر کسى بیند در زندان

بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. اگر بیند در زندان بر پاى داشت، دلیل که در کارهایش دچار مشکل شود.
کرمانى گوید: اگر خداوند خواب مستور است و خود را در زندان معروف بیند، دلیل که بزرگى و جاه یابد. اگر مستور نباشد از جهت شغل‏هاى دنیا او را غم و اندوه است. اگر بیند با مردى زندانبان با بند همى رفت، دلیل که کار بسته‏ى او گشایش یابد.
حضرت صادق علیه‏السلام فرماید: دیدن زندانبان در خواب، چون معروف است، خلاصى یافتن و عاقبت نیکو باشد. قوله تعالى: «قال رب السجن احب الى مما یدعوننى الیه.» (یوسف، ۳۳). و چون مجهول بود، دلیل کورى و غم و اندوه است، چنان که حضرت یوسف علیه‏السلام فرمود: «السجن قبر الایحاء، و منزل البلوى، و تجربة الاصدقاء و شماته الاعدآء». یعنى: زندان به خواب دیدن گور و بلا است و آزمایش کردن دوستان و خرم کردن دشمنان. اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامى بیابد.
بیتون مى‏گوید: زندانى شدن در خواب، بیانگر شکست در کارها است. مشاهده‏ى زندان در خواب، بیانگر زیان و ضرر است اگر خواب ببینید که از زندان فرار مى‏کنید، به این معناست که بر مشکلات پیروز مى‏شوید.
برایت مى‏گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که شما را در اتاقى زندانى کرده‏اند، نشانه‏ى آن است که دچار بدشانسى مى‏شوید.

زندان – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *