زین – ویبره

زین – تعبیر خواب

زین
محم بن سیرین گوید: زین در خواب دیدن،

چون بر پشت چهارپایان نباشد بد بود. اما چون بر پشت چهارپایى باشد، حکم نیک و بد آن بر راکب زین باشد، زیرا که زین، آلت چهارپایان است. اگر بیند که زینى بخرید، دلیل است کنیزک بخرد یا زن بخواهد و خداوند نعمت بسیار شود و باشد که مال و میراث یابد.
بیتون مى‏گوید: مشاهده‏ى زین در خواب، بیانگر داشتن لحظات لذت‏بخش است.
برایت مى‏گوید: مشاهده‏ى زین اسب در خواب، بیانگر آن است که موضوعى باعث خوشحالى شما مى‏شود.

زین – Vibre.ir – تعبیر خواب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *