طالع بینی رنگ – ویبره

طالع بینی رنگ – طالع بینی

طالع بینی رنگ

متولدین فروردین افرادی آرمانگرا٬ مصمم و با اراده هستند و از احساسات گرایی خوششان نمی آید. هیچ کس نمی تواند مثل آنها قاطع و خشن باشد

ادامه خواندن “طالع بینی رنگ – ویبره”

طالع بینی ازدواج مرد متولد بهمن ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج مرد متولد بهمن ماه – طالع بینی

طالع بینی ازدواج مرد متولد بهمن ماه
وقتی پای دوستی در میان است، شما می توانید به طور نامحدود روی او حساب کنید، اما عشق برای او چیز دیگری است.

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج مرد متولد بهمن ماه – ویبره”

نوزادان آبان – ویبره

نوزادان آبان – طالع بینی

نوزادان آبان
کودکان متولد این ماه کمی اسرار آمیز و دشوار به تفسیر هستند. بنابراین می تواند مشکل
باشد وقتی که او شروع به گریه می کند علت را متوجه شد. اغلب چیزی زیر سطح نهفته است
.و بسیار دشوار می توان علت را متوجه شد

ادامه خواندن “نوزادان آبان – ویبره”

طالع بینی ازدواج مرد متولد اسفند ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج مرد متولد اسفند ماه – طالع بینی

طالع بینی ازدواج مرد متولد اسفند ماه
اگر مرد متولد اسفندی بر سر راه شما قرار دارد و این احتمال است که روزی هر دو دارای یک نام خانوادگی بشوید،

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج مرد متولد اسفند ماه – ویبره”

نوزادان آذر – ویبره

نوزادان آذر
– طالع بینی


این جوانه های آسوده خیال به روش خود زندگی کرده و آنها خیلی زود راه می افتند
او عاشق اکتشاف، جستجو و کشف دنیای جدید می باشد.

ادامه خواندن “نوزادان آذر – ویبره”

طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین ماه – طالع بینی

طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین ماه
در حالی که او چنان مجذوب دنیای خاص خویشتن است که در عمل فقط آن را همه چیز زندگی می داند . او بیش از هر زن دیگری در این دنیا می تواند بدون مرد زندگی کند.

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین ماه – ویبره”

طالع بینی ازدواج زن متولد اردیبهشت ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج زن متولد اردیبهشت ماه
– طالع بینی


اگر نامزدشماست، باید دل او را چگونه به دست آورید؟ اگر دوست شماست، روحیات و صفات او از چه قرار است؟ روزی با یکی از دوستانم که دختر بسیار خوش مشرب و نویسنده ای است،

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج زن متولد اردیبهشت ماه – ویبره”

طالع بینی خون – ویبره

طالع بینی خون – طالع بینی

طالع بینی خون
طالع بینی براساس گروه خونی
بخشی از شخصیت شما در رگهایتان جاریست آیا گروهای خونی می توانند باعث ایجاد یک خصوصیت یا عادت شخصی شوند؟

ادامه خواندن “طالع بینی خون – ویبره”

نوزادان بهمن – ویبره

نوزادان بهمن – طالع بینی

نوزادان بهمن
آیا او احتیاجی به کمی معاشرت و آموزش اجتماعی ندارد؟ این احتمالا فکر بدی نیست، اما
بدلیل اینکه او بطور طبیعی اجتماعی نمی باشد، تشویق بسیار از طرف مادر و پدر دارد تا به
.این موضوعات عادت کند

ادامه خواندن “نوزادان بهمن – ویبره”

طالع بینی ازدواج زن متولد خرداد ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج زن متولد خرداد ماه
– طالع بینی


این زن در جستو جوی یک مرد کامل است و به همین جهت در هر مردی یک صفت قابل تحسین می یابد.

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج زن متولد خرداد ماه – ویبره”

نوزادان اسفند – ویبره

نوزادان اسفند
– طالع بینی


این بخشی از شخصیت این کودک کمی خجالتی و محجوب است. همچنین این کودکان تمایل به حفظ چیز ها در خود دارند،

ادامه خواندن “نوزادان اسفند – ویبره”

طالع بینی ازدواج زن متولد تیر ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج زن متولد تیر ماه
– طالع بینی


او از انتقاد به شدت نفرت دارد و به معایب خود کمتر گردن می نهد و پذیرا می شود.در عرض ماه سه چهار مرتبه بد خلق و خوش خلق می شود

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج زن متولد تیر ماه – ویبره”

طالع بینی ورزشی – ویبره

طالع بینی ورزشی – طالع بینی


اجرام آسمانی می توانند تصمیمات و اتفاقات زمینی را از قبل خبر دهند، اما تأثیر آن ها روی تناسب اندام کمی غیر معقول به نظر می رسد.

ادامه خواندن “طالع بینی ورزشی – ویبره”