طالع بینی رنگ – ویبره

طالع بینی رنگ – طالع بینی

طالع بینی رنگ

متولدین فروردین افرادی آرمانگرا٬ مصمم و با اراده هستند و از احساسات گرایی خوششان نمی آید. هیچ کس نمی تواند مثل آنها قاطع و خشن باشد

ادامه خواندن “طالع بینی رنگ – ویبره”

نوزادان آذر – ویبره

نوزادان آذر
– طالع بینی


این جوانه های آسوده خیال به روش خود زندگی کرده و آنها خیلی زود راه می افتند
او عاشق اکتشاف، جستجو و کشف دنیای جدید می باشد.

ادامه خواندن “نوزادان آذر – ویبره”

طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین ماه – طالع بینی

طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین ماه
در حالی که او چنان مجذوب دنیای خاص خویشتن است که در عمل فقط آن را همه چیز زندگی می داند . او بیش از هر زن دیگری در این دنیا می تواند بدون مرد زندگی کند.

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج زن متولد فروردین ماه – ویبره”

طالع بینی ازدواج زن متولد اردیبهشت ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج زن متولد اردیبهشت ماه
– طالع بینی


اگر نامزدشماست، باید دل او را چگونه به دست آورید؟ اگر دوست شماست، روحیات و صفات او از چه قرار است؟ روزی با یکی از دوستانم که دختر بسیار خوش مشرب و نویسنده ای است،

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج زن متولد اردیبهشت ماه – ویبره”

طالع بینی خون – ویبره

طالع بینی خون – طالع بینی

طالع بینی خون
طالع بینی براساس گروه خونی
بخشی از شخصیت شما در رگهایتان جاریست آیا گروهای خونی می توانند باعث ایجاد یک خصوصیت یا عادت شخصی شوند؟

ادامه خواندن “طالع بینی خون – ویبره”

نوزادان بهمن – ویبره

نوزادان بهمن – طالع بینی

نوزادان بهمن
آیا او احتیاجی به کمی معاشرت و آموزش اجتماعی ندارد؟ این احتمالا فکر بدی نیست، اما
بدلیل اینکه او بطور طبیعی اجتماعی نمی باشد، تشویق بسیار از طرف مادر و پدر دارد تا به
.این موضوعات عادت کند

ادامه خواندن “نوزادان بهمن – ویبره”

طالع بینی ازدواج زن متولد خرداد ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج زن متولد خرداد ماه
– طالع بینی


این زن در جستو جوی یک مرد کامل است و به همین جهت در هر مردی یک صفت قابل تحسین می یابد.

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج زن متولد خرداد ماه – ویبره”

نوزادان اسفند – ویبره

نوزادان اسفند
– طالع بینی


این بخشی از شخصیت این کودک کمی خجالتی و محجوب است. همچنین این کودکان تمایل به حفظ چیز ها در خود دارند،

ادامه خواندن “نوزادان اسفند – ویبره”

طالع بینی ازدواج زن متولد تیر ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج زن متولد تیر ماه
– طالع بینی


او از انتقاد به شدت نفرت دارد و به معایب خود کمتر گردن می نهد و پذیرا می شود.در عرض ماه سه چهار مرتبه بد خلق و خوش خلق می شود

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج زن متولد تیر ماه – ویبره”

طالع بینی ورزشی – ویبره

طالع بینی ورزشی – طالع بینی


اجرام آسمانی می توانند تصمیمات و اتفاقات زمینی را از قبل خبر دهند، اما تأثیر آن ها روی تناسب اندام کمی غیر معقول به نظر می رسد.

ادامه خواندن “طالع بینی ورزشی – ویبره”

طالع بینی ازدواج مرد متولد فروردین ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج مرد متولد فروردین ماه – طالع بینی

طالع بینی ازدواج مرد متولد فروردین ماه
آیا روح این مرد و باطن مخفی او را می شناسید. منجمین، مرد متولد این برج را با جملات جالبی توصیف کرده اند.

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج مرد متولد فروردین ماه – ویبره”

طالع بینی ازدواج زن متولد مرداد ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج زن متولد مرداد ماه – طالع بینی

طالع بینی ازدواج زن متولد مرداد ماه
کمد لباس او معمولا مملو از لباس های شیک و مد روز است و کمتر اتفاق می افتد که در ماه چند بار به سلمانی نرود. او تشنه زندگی اشراف منشانه و پرتجمل است.

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج زن متولد مرداد ماه – ویبره”

طالع بینی اسم – ویبره

طالع بینی اسم – طالع بینی


الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود

ادامه خواندن “طالع بینی اسم – ویبره”

طالع بینی ازدواج مرد متولد اردیبهشت ماه – ویبره

طالع بینی ازدواج مرد متولد اردیبهشت ماه
– طالع بینی


وای به روزی که برنجد ، وای اگر قهر کند.مرد مترلد اردیبهشت دیر ناراحت می شود واگر ناراحت بشود دنیا را به هم می ریزد.

ادامه خواندن “طالع بینی ازدواج مرد متولد اردیبهشت ماه – ویبره”