جراحی رباط صلیبی – ویبره

جراحی رباط صلیبی – نکات ورزشی

جراحی رباط صلیبی
ورزشکارانی که تحت عمل جراحی ترمیم رباط صلیبی قدامی‌زانو قرار می‌گیرند، پس از گذراندن درمان‌های اولیه فیزیوتراپی باید آماده انجام حرکات دشوارتر شوند تا به تدریج توانایی حضور در ورزش مورد نظر را کسب کنند. برنامه دویدن به‌طور عمده پس از ماه سوم پس از عمل آغاز می‌شود و از اهمیت زیادی برخوردار است.

رباط صلیبی

البته پیش از شروع برنامه دویدن باید بتوانید تعدادی از حرکات را زیر نظر فیزیوتراپیست انجام داده تا در صورت آمادگی به شما اجازه شروع دویدن داده شود. به یاد داشته باشید برنامه زیر می‌تواند متناسب با وضعیت شما تغییر کند.
▪ هفته اول: ابتدا ۴۰۰ متر راه بروید، سپس ۴۰۰ متر با شدت ۵۰ درصد بدوید. این دوره را چهار بار و سه روز در هفته تکرار کنید.
▪ هفته دوم: ابتدا ۴۰۰ متر راه بروید، سپس ۸۰۰ متر با شدت ۵۰ درصد بدوید. این دوره را دو بار و سه روز در هفته تکرار کنید.
▪ هفته سوم: ابتدا ۴۰۰ متر راه بروید، سپس ۱۶۰۰ متر با شدت ۵۰ درصد بدوید. در ادامه ۴۰۰ متر راه بروید. این دوره را یک بار و سه روز در هفته انجام دهید.
▪ هفته چهارم: ابتدا ۴۰۰ متر راه بروید، سپس ۴۰۰ متر با شدت ۵۰ درصد بدوید. در ادامه ۴۰۰ متر راه بروید، سپس ۸۰۰ متر با شدت ۷۵ درصد بدوید، سپس ۴۰۰ متر راه بروید . این دوره را دو بار و سه روز در هفته تکرار کنید.
▪ هفته پنجم: ابتدا ۴۰۰ متر راه بروید، سپس ۱۶۰۰ متر با شدت ۷۵ درصد بدوید. در ادامه ۴۰۰ متر راه بروید. این دوره را دو بار و سه روز در هفته تکرار کنید.
▪ هفته ششم: ابتدا ۴۰۰ متر راه بروید سپس ۴۰۰ متر با شدت ۷۵ درصد بدوید. در ادامه ۴۰۰ متر راه بروید، سپس ۸۰۰ متر با شدت ۱۰۰ درصد بدوید و دوره را با ۴۰۰ متر پیاده روی تمام کنید. این دوره را دو بار و سه روز در هفته تکرار کنید.
▪ هفته هفتم: ابتدا ۴۰۰ متر راه بروید، سپس ۱۶۰۰ متر با شدت ۱۰۰ درصد بدوید. در ادامه ۴۰۰ متر راه بروید. این دوره را دو بار و سه روز در هفته انجام دهید.

منبع:ویستا

Vibre.ir – جراحی رباط صلیبی – نکات ورزشی – ویبره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *