راههای عادت کردن به ورزش – ویبره

راههای عادت کردن به ورزش – نکات ورزشی

راههای عادت کردن به ورزش
اگر می خواهید به ورزش عادت کنید، راهکارهای زیر را امتحان کنید.
شروع یک برنامه ی منظم ورزشی چندان هم که فکر میکنید دشوار نیست. از اینها گذشته، خیلی از ما بیشتر از یکبار چنین برنامه را امتحان کرده ایم.

ادامه خواندن “راههای عادت کردن به ورزش – ویبره”

اصول‌ برنامه‌ پیاده‌روی صحیح – ویبره

اصول‌ برنامه‌ پیاده‌روی صحیح – نکات ورزشی

اصول‌ برنامه‌ پیاده‌روی صحیح 
برای‌ انجام‌ تمامی‌ فعالیتهای‌ ورزشی‌ و آمادگی‌ جسمانی‌ بایستی‌ مواردی‌ بعنوان‌ اصول‌ رعایت‌ گردد که پیاده‌روی‌ نیز از این‌ قاعده‌ مستثنی‌ نمی‌باشد که‌ این‌ اصول‌ کلی‌ عبارتند از :

ادامه خواندن “اصول‌ برنامه‌ پیاده‌روی صحیح – ویبره”